Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản áp dụng chung cho chương trình khuyến mãi Tất cả khuyến mãi dựa trên đơn vị tính: 1 điểm = 1,000VND. Thời gian tính dựa theo múi giờ GMT +08. 2. Mỗi người chơi, mỗi địa chỉ cư trú, mỗi địa chỉ email, mỗi số điện thoại, cùng một phương thức thanh toán (cùng thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng/ tài khoản ngân hàng) và địa chỉ IP chỉ được tham gia một lần khuyến mãi. Nếu thành viên cố tình tạo nhiều tài khoản lạm dụng khuyến mãi, Giải Trí W388BET có quyền huỷ bỏ hoặc thu hồi số tiền thưởng và lợi nhuận của thành viên. 3. Tất cả các chương trình khuyến mãi tại Giải Trí W388BET đều dựa trên nhu cầu thực tế của người chơi. Nếu bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào có hành vi lạm dụng hoặc không trung thực khi tham gia khuyến mãi , lạm dụng khuyến mãi từ W388BET, Giải Trí W388BET có quyền huỷ bỏ tài khoản nhóm hoặc cá nhân và đóng băng số dư tài khoản khi vi phạm. 4. Nếu thành viên có tranh chấp về sự kiện khuyến mãi, để đảm bảo quyền lợi của hai bên và tránh ảnh hưởng uy tín, Giải Trí W388BET có quyền yêu cầu thành viên cung cấp cho Chúng Tôi các tài liệu liên quan và có hiệu lực để xác nhận xem thành viên có đủ điều kiện nhận khuyến mãi hay không. 5.Khi thành viên tham gia không tuân thủ đầy đủ hoặc vi phạm quy định, lạm dụng bất kỳ điều khoản nào về chiết khấu hoặc khuyến mãi của Giải trí W388BET, Giải trí W388BET phát hiện bất kỳ cá nhân hoặc nhóm thành viên nào có hành vi cược bất thường liên quan, tiền thưởng khi gửi tiền hoặc các hoạt động khuyến mãi khác mang lại lợi nhuận, Giải trí W388BET có quyền dừng, hủy bỏ khuyến mãi hoặc thu hồi lại tất cả tiền thưởng đã được kết toán cho đội hoặc cá nhân này. Ngoài ra, Giải trí W388BET cũng có quyền trích các khoản chi phí quản lý tương đương với giá trị tiền thưởng khuyến mãi từ những khách hàng này để bù đắp cho chi phí quản lý của chúng tôi. 6. Nhóm,thành viên có hành vi gian lận, vi phạm quy định của W388BET , các đơn cược không hợp lệ, hệ thống không chấp nhận đều không được tham gia khuyến mãi. 7. Giải trí W388BET có quyền quyết định cuối cùng về sự kiện và quyền sửa đổi và chấm dứt sự kiện mà không cần thông báo, áp dụng cho tất cả các ưu đãi.
X
Tải xuống plugin chống hack (chỉ hệ thống windows)
Hướng dẫn sử dụng: Nhấp để thực hiện tệp định dạng BAT sau khi tải xuống, hiển thị HOÀN TOÀN nghĩa là thực hiện xong ***Ưu tiên Google DNS